fbpx

eMail : post@skikunstforening.no / Adr: Skolebakken 2, 1408 Kråkstad

Årsmøte 2023

Årsmøte i Ski kunstforening holdes
tirsdag 28. februar kl. 18:00. Her finner du dagsorden og kunngjøringen. Vel møtt.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av møteleder og referent samt to til å undertegne
  protokollen
 3. Styrets årsmelding/årsberetning
 4. Årsregnskap
 5. Innkomne saker
 6. Fastsetting av årskontingent
 7. Valg
  Vedlegg: Årsberetning for 2022
  Innkomne saker
  Vedtektene med endringsforslag

Årsregnskapet og budsjettforslag fremlegges på møtet.

Velkommen!
Det vil bli servert kaffe og kake, og det blir utlodning av et bilde av Jan Baker.

Kunngjøring