fbpx

eMail : post@skikunstforening.no / Adr: Skolebakken 2, 1408 Kråkstad

Utstilling med Knoff & Wiik

Velkommen til utstilling med Britt Knoff og Kirsten Wiik. Kunstnerne tar oss med i møte mellom naturen og destruktive krefter. Her får du se skulpturer, malerier og fotografier. Her kan du lese om begge kunstnerne og konseptet de skildrer i utstillingen hos Ski Kunstforening.

Åpning 13. april klokken 13:00-16:00 i Ski Kunstforening (Skolebakken 2). Åpent søndag 14. april fra 12:00-15:00 og helgen 20-21. april fra 12:00-15:00. Velkommen.

«Mellom to dimensjoner» av Britt Knoff


Mellom to dimensjoner er et utstillingskonsept hvor Britt Knoff har satt søkelys på kontrastene mellom naturen og det menneskeskapte. Utstillingen omfatter skulpturer, maleri og foto. Gjennom prosjektets utvikling har tanker, ideer og filosofering om naturen og dens eve til å reprodusere seg selv etter hvert fått hovedfokus med en underliggende tone av miljøkriminalitet.


Skulpturer: Kommer fra en serie med tittelen Vita Nova (latin: Nytt liv). Skulpturene er enkeltstående eller plassert i stedsspesifikke installasjoner i et menneskeskapt habitat. Enkelte skulpturer omslutter alt det skapte helt mens i andre skulpturer vises noe av det menneskeskapte. Ubevisst skaper det en indre debatt rundt vår bruk av naturen og dens resurser. Materialene som brukes er basert på materialene Knoff har tilgjengelig. Silkepapiret og tekstilene, skulpturenes utvendige overflater, er botanisk farget. Resirkulerte materialer består av betongbiter, fugeskum, stein, plast, papir, tape, tekstiler, ledninger, metallgjenstander, tau, pappmasje, hønsenetting, glass, rør, plastslanger etc. Alle installasjonene er sydd for hånd etter den gamle kurv-binde teknikken.


Maleri: Maleriene er malt i forenklede former i en abstrahert fremstilling. I bildene skapes en helhet og harmoni ved å bruke en monkrom fargesetting. «Skogsstemning» gjenspeiler naturens ro og stilhet gjennom enkel pensling og abstrahert form. Serien «Sculptura» har motiver hentet fra skulpturene hvor formen og fargesammensetningen skaper harmoni. Fargene reflekterer naturens farger, men også forråtnelsesprosessen i det menneskeskapte


Fotografier: Motiv til fotografiene finner hun på sin vandring rundt i skogen hvor hun utforsker temaene inngrep i naturen og livets naturlige gang.  Kontrasten mellom lyset og mørket, det man ser og det som skjuler seg i skyggene, legger til rette for undring og ettertenksomhet. Materialitet i papirvalg er viktig for henne og bildene har en malerisk, nesten fløyelsmyk kvalitet. Bevisst har hun valgt en lav oppløsning av pixler i bildene, dette for å minne oss om at ikke alt er som det skal være i naturen selv om den ser vakker ut. 

Britt Knoff


Britt Knoff er opprinnelig fra Trøndelag, er nå bosatt i Moss hvor hun har sitt daglige kunstneriske virke. Hun har en kunstutdannelse fra Nydalen kunstskole, Oslo (2 år) og DTK kunstfagskole, Bærum (3år), i tillegg til det har hun en master i bygg og arkitektur ved NMBU, Ås. De skapende prosessene, hvor utforskningen til materialene og dets iboende egenskaper er sentral, og er for henne en reise i det spontane og intuitive. Ingeniøren i henne holder trådene i en sammenfattet plan til det ferdige målet. Hun fasineres av kontrasten som ligger mellom det vakre og det frastøtende, det organiske mot det urbane og indre og ytre liv til oss mennesker. Hun visualiserer disse iakttakelser gjennom flere forskjellige kunstneriske teknikker og uttrykk som maleri, tegning, grafikk og skulptur/installasjoner. Hun gjenbruker ofte forbruksmateriell i sin kunst hvor hun viser muligheten til å gi brukte gjenstander og materialer nytt liv.

«Blå himmel – Mørke skyer» av Kirsten Wiik


Med troen på kraften i livet og naturen som inspirasjonskilde, forsøker Kirsten Wiik å speile behovet for en ”blå himmel” i motsetning til “mørke skyer”. “Blå himmel” er en metafor for ren natur, mens “mørke skyer” speiler forurensning og ødeleggelse av naturen. I relasjonen mellom det lyse og det mørke, det vakre og det truende prøver hun med et kriminologisk blikk å kikke gjennom framtidens forheng.

Det bevaringsverdige

Trykket på naturen er et tema som Wiik har nærmet seg over tid gjennom flere prosjekter. I den senere tid har hun hatt fokus på det bevaringsverdige med motiver som landskapssteder og bygninger.

Serier med særpregede former

Wiik sitt motsvar til mørke skyer og skygger er å holde fast ved håpet om en “blå himmel”. Hun graver seg derfor ikke ned i håpløshet og tristesse. Hun maler med olje og har jobbet med komposisjoner i skjæringspunktet mellom figurativ stil og forenklinger der stemning og særpregede former opptar henne. Noen former brytes opp og lar stedvis det figurative sive inn i det abstrakte for å gi en transparent virkning. Arbeidet med remake, gjentagende former av egne verk, gir rom for å utforske variasjon og helhet.

Naturen i spill

I malerier som “Vinter” og “Sommer i enga” m.fl. har Wiik vært opptatt av miljøets sårbarhet. I malerier som “Tortur i myra” og “Strekk i myra” – med torturredskaper i fokus, har hun derimot med et kriminologisk blikk fundert over
hvordan naturen tortureres av forurensning, ikke minst av krig som miljøversting. Miljøkriminalitet rammer fellesgodene, forteller Wiik. Det er en konfrontasjon med den uforståelige sannheten om konflikter og ødeleggelser som setter naturen, samfunn og til og med demokrati i spill. En er ofte forskrekket over hvordan det utspiller seg. Har vi en fortrengt forståelse og er distansert fra de alvorligste konsekvensene, spør Wiik. Spørsmålene om natur og klima er mange og kampen står om hvordan konflikter og ødeleggelser skal løses. Vil vi finne nye veier i tide?

Kirsten Wiik

Kirsten Wiik jobber som billedkunstner i Moss hvor hun har atelier på Kunst Jeløy. Hun har billedkunstutdanning fra Nydalen Kunstskole og har studert klassisk figurativ maling i fem år hos Elisabeth Gyllensten og Geir Stahl (tidligere elever av P.Lundgren og O.Nerdrum). I maleriene er det gjerne samtidsuttrykk som får plass i portretter, landskap og stilleben, både figurativt og forenklinger/abstrakt.

Wiik er inspirert av gamle mestere og påvirket av både Finnmarksnaturen og Mosselandskapet. Ofte utforsker og skildrer hun særtrekk og egenskaper, hvor former og lysvirkninger opptar henne. Hun har jobbet med kunst i mange år og har erfaring innen flere sjangere. De siste ca. tyve årene har hun hatt hovedvekt på akvarell og maleri, med jevnlige visninger i atelieret og utstillinger.

VELKOMMEN TIL SKI KUNSTFORENING