fbpx

eMail : post@skikunstforening.no / Adr: Skolebakken 2, 1408 Kråkstad

Vi fornyer oss

28. februar har Ski Kunstforening årsmøte. Vi skal fornye styret vårt og har en rekke nye prosjekter på gang.

Ski Kunstforening er i ferd med å fornye seg. Vi ser nye muligheter og har igangsatt strategier for å bli mer synlige og nå ut til flere. Vi trenger nye medlemmer, og det er flere gode grunner til å bli medlem.

Som medlem får du invitasjoner til kunstutstillinger, kurs og andre arrangementer hvor du kan både bidra og delta i. Vi ønsker å skape en kreativ plattform for alle med interesse for kunst.

årsmøte i slutten av februar velges nytt styre. Vi trenger engasjement fra våre medlemmer og ser blant annet etter kuratorer, økonomiansvarlig, utstilingsansvarlige, kursansvarlige og andre som kan åpne for nye idéer og kreativitet.

Vi håper dere vil være med på denne spennende reisen og oppfordrer de som føler et lite kall, til å bli medlem.

Vi sees på årsmøtet ❤️